Handelsbet.

Lørdag den 1. september 13-21

Bunker by Night er tilbage i nye rammer i Hjøllund Ammunitions-depot.

Salgs og leveringsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for:

 

Silkeborg Bunkermuseum

Gjessøvej 40 D

8600 Silkeborg

 

Tlf: 24877419

Email: events@bumus.dk

CVR: 34775338

 

Herefter benævnt Silkeborg Bunkermuseum

 

§ 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

 

Silkeborg Bunkermuseum formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

 

§ 2. BETALING

Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express.

 

Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.

 

Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.

 

§ 3. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker enten via direkte download samt elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) straks efter betaling, eller ved valg af postforsendelse, fremsendt med PostDanmark som almindelig brevpost næste hverdag. Pengene hæves på dit betalingskort når billetten afsendes.

 

I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annuleres.

 

§ 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du accepterer som kunde at Silkeborg Bunkermuseum opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

 

Silkeborg Bunkermuseum overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der afholder det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.

 

Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.

 

Silkeborg Bunkermuseum videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.

 

§ 5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.

 

Billetten erstattes ikke ved bortkomst, men kan genfremsendes elektronisk eller pr brevpost.

 

Billetten kan KUN refunderes af arrangøren og KUN i tilfælde af aflysning

 

Bestillings-, leverings- og betalingsgebyrer refunderes ikke.

 

Silkeborg Bunkermuseum har intet vedrørende arrangørens eventuelle betalingstandsning, konkurs, aflysning eller flytning af dato for afholdelse af et arrangement eller andre reklamationer vedrørende det aktuelle arrangement.

 

Al henvendelse herom rettes til arrangøren, kontaktoplysninger forefindes på billetten samt på hjemmesiden hvor billetten er bestilt.

 

Moms udgør 20% af billetsummen inklusive billetgebyr såfremt der er pålagt moms på arrangementet.

 

Gebyr for betaling med betalingskort er ikke momsbelagt.

 

§ 6. FORTRYDELSESRET

Silkeborg Bunkermuseum fungerer udelukkende som formidler af salg af billetter mellem kunden og den arrangør der sælger billetterne via Silkeborg Bunkermuseum's onlinesystemer.

 

Bemærk: I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

 

§ 7. AFTALEÆNDRINGER

Silkeborg Bunkermuseum har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser med 30 dages varsel.

 

§ 8. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Aarhus.